Klubnyheder

Generalforsamling 2016

3. maj 2016, 12.01

Dagsorden til Håndboldens generalforsamling den 29. marts 2016 kl. 19.00 i mødelokalet.


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand, Nels Møller er ikke på valg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  • Bo Jørgensen, villig til genvalg
  • Annette Opstrup på valg, ikke villig til genvalg.
  • Vibeke Ahlmann på valg, villig til som referent

8. Valg af revisor og -suppleant

  • Tina Holmstol, villig til genvalg

9. Eventuelt