Klubnyheder

Dagsorden til generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00

24. februar 2020, 07.19

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold onsdag den 11. marts kl. 19.00 i Skæring Hallens Cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 19. februar 2020

6. Valg af formand Gitte Sørensen er ikke på valg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleant
     Thomas Munkholm, villig til genvalg

8. Valg af revisor og -suppleant
     Tina Holmstoel – villig til genvalg

9. Eventuelt