Klubnyheder

Generalforsamling i HEI Håndbold

9. februar 2020, 19.18

Sæt X i kalenderen. 

HEI Håndbold afholder generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 i lokalet bag Skæring Hallens cafeteria.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden (Gitte Sørensen) i hænde senest den 19. februar 2020.

Dagsorden fremsendes via holdsport senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.