Klubnyheder

Generalforsamling i HEI Håndbold

12. februar 2023, 15.05 / 12. juli 2023, 19.47

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold mandag den 20. marts 2023 kl. 19.00 i Skæring Hallens cafeteria.


Dagsorden iflg. vedtægterne


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag kan sendes til Thomas Munkholm på munkholm8250@gmail.com senest den 13. marts 2023

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant

8. Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt