Klubnyheder

GENERALFORSAMLING i HEI Håndbold

1. marts 2022, 08.20

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00 i Skæring Hallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag kan sendes til Thomas Munkholm på munkholm8250@gmail.com senest den 16. marts 2022

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant

8. Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt