Klubnyheder

GENERALFORSAMLING 2021 i HEI Håndbold

2. juli 2021, 10.39

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold mandag den 9. august 2021 kl. 19.00 i Skæring Hallens cafeteria.


Dagsorden iflg. vedtægterne


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag kan sendes til Thomas Munkholm på munkholm8250@gmail.com senest den 2. august 2021

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant

8. Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt