Sponsorudvalget
Sponsor information

Klubben har gennem årene altid været bredt repræsenteret med hold lige fra Trille Trolle håndbold til Old Boys. Alle holdene nyder både sporten og det sociale sammenhold, der opbygges og dyrkes i en lokal klub som vores.

Som i alle andre små lokale foreninger arbejder den ulønnede HEI bestyrelse til stadighed for at forbedre og udvikle sig, så klubben fortsat kan tilbyde alle vores spillere de bedste betingelser, både hvad angår træning, faciliteter og spillerdragter.

HEI vil derfor også i fremtiden forsøge, at være det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundets borgere, hvilket naturligvis fordrer, at vi fortløbende følger med tiden og formår at forny os.

Disse løbende tiltag kræver imidlertid, at klubben får den nødvendige moralske og økonomiske støtte fra det lokale erhvervsliv. Kun med denne i mente, kan HEI fastholde den udvikling, der er gennem de seneste år er oplevet, til glæde for både ungdom, seniorer og lokalsamfund.

Set i dette perspektiv, håber vi naturligvis, at I fremadrettet vil være en del af vores sponsorgruppe og således være med til, at sikre fortsat udvikling for håndbold og de sociale liv området.

Med udgangspunk i et fælles ønske om at styrke lokalsamfundet ser vi således frem til et forhåbentligt godt fremtidigt samarbejde.

Se sponsorat priser, aftaler mv. herunder, som downloads


Med Venlig hilsen

HEI Sponsorudvalg

Sponsorudvalg
File
Bo Nørgaard
60 10 63 22
Nye Sponsorsælgere søges

Klubben har gennem årene altid været bredt repræsenteret med hold lige fra

minier (U6) til Senior. Alle holdene nyder både sporten og det sociale sammenhold, der opbygges og dyrkes i en lokal klub som vores.

Som i alle andre små lokale foreninger arbejder den ulønnede HEI bestyrelse til stadighed for at forbedre og udvikle sig, så klubben fortsat kan tilbyde alle vores spillere de bedste betingelser, både hvad angår træning, faciliteter og spillerdragter.

HEI vil derfor også i fremtiden forsøge, at være det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundets borgere, hvilket naturligvis fordrer, at vi fortløbende følger med tiden og formår at forny os.

Disse løbende tiltag kræver imidlertid, at klubben får den nødvendige moralske og økonomiske støtte fra det lokale erhvervsliv. Kun med denne i mente, kan HEI fastholde den udvikling, der er gennem de seneste år er oplevet, til glæde for både ungdom, seniorer og lokalsamfund.

Set i dette perspektiv, håber vi naturligvis, at I fremadrettet vil være en del af vores sponsorgruppe og således være med til, at sikre fortsat udvikling for håndbold og de sociale liv området.

Sponsor udvalget mangler pt personer til følgende:

• 2 personer sælgere til at opsøge det lokale erhvevsliv og sælge tøjpakker/skilte/div for klubben

• 1 person til at varetage Odendo og Klubhæftet

• 1 person til at deltage i forældre møder med kort indlæg fra sponsor

udvalget på ca 10 min.

• 1-2 personer til afholdelse af 2 årlige sponsor events.

Prøv at snakke sammen i grupperne, om spisebordet derhjemme eller til næste fødselsdag hos bedsteforældrene.

I har i dette udvalg stor mulighed for at præge Hei håndbold positivt i årene fremover.