Klubnyheder

Generalforsamling i HEI Håndbold

12. februar 2019, 14.32

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold mandag den 25. marts kl. 19.00 i Skæring Hallens Cafeteria.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Indkomne forslag bedes sendt til Gitte Sørensen på mail victor@jensen.mail.dk senest 4. marts 2019  

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant

     På valg Bo Nørgaard og Annette Opstrup

8. Valg af revisor og -suppleant 

9. Eventuelt