Klubnyheder

Generalforsamling 2017

5. januar 2017, 22.06

HEI Håndbolds bestyrelse invitere til generalforsamling onsdag d. 29. marts kl. 19:00 i mødelokalet/cafeteriet.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand,
  - Nels Møller er på valg - ikke villig til genvalg,
  - Bestyrelsen foreslår Bo Jørgensen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleant,
  - Kasper Fritz Bandholm på valg - ikke villig til genvalg
  - Claus Svenningsen på valg - ikke villig til genvalg
  - Charlotte Sandager på valg – ikke villig til genvalg
 8. Valg af revisor og -suppleant,
  Tina Holmstol, villig til genvalg
 9. Eventuelt

Meld venligst til/fra på holdsport (event oprettet i kalenderen)

Vi håber at se mange trænere/ledere/spillere (spilleres forældre) til en hyggelig aften.

Med sportslige hilsner
HEI Håndbolds bestyrelse